Už rok sa intenzívne hovorí o dotáciách na obnoviteľné zdroje energií pre domácnosti. Termín ich spustenia sa posúva. Počítať s nimi, či nie? Koho sa budú týkať? A to hlavné, aká bude výška príspevkov?

. . .

 

Dotácie na obnoviteľné zdroje zaviedol ešte bývalý minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek v roku 2009. Záujem o ne bol viac ako enormný. Vtedy sa vyčerpal rozpočet 6,5milióna eur len za tri mesiace. Štátna podpora bola zameraná len na kúpu solárnych kolektorov a kotlov na biomasu. Maximálna výška príspevkov vtedy bola 1000,- eur pre domácnosť. Celkovo sa namontovalo viac ako 6 800 zariadení v rodinných domoch a bytových domoch.

 

 

AKÉ ZMENY NÁS ČAKAJÚ?

1. Objem finančnej podpory

Už v polovici roka 2013 schválila vláda Koncepciu rozvoja výrobnej elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom je podporiť domácnosti vo vlastnej výrobe energie. Na tento účel sa v tomto prípade vyčlenilo 100 miliónov eur z eurofondov a 15miliónov zo štátneho príspevku. V pilotnom projekte bude k dispozícii 45 miliónov eur.

Finančné prostriedky bude možné čerpať od r. 2015 až do roku 2020. Presný mesiac spustenia štátnej podpory nie je známy. Bude to určite ešte pred nasledujúcou vykurovacou sezónou. Keďže vyčlenené peniaze pochádzajú zo štrukturálnych fondov EÚ, na ktoré spravidla musí byť vyvesené verejné obstarávanie, pripravuje sa Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá túto prekážku odstráni.

 

[counter number="100000000" prefix="" suffix="€" color="#dd3333" size="medium" animation="2000"]

2. Spôsob získavania

Tentoraz vláda pripravila netradičný spôsob získania štátneho príspevku. Domácnosti dostanú tzv. voucher (poukážku), ktorým zaplatia u certifikovaného dodávateľa. To znamená, že domácnosti nemusia uhradiť plnú sumu a čakať mesiace na vrátenie peňazí. Podmienkou získania štátnej podpory bude splnenie všetkých technických požiadaviek, ktoré žiaľ ešte nie sú momentálne známe. Podrobné podmienky budú zverejnené až po schválení súvisiacich dokumentov.

Presný manuál, ako budú dotácie fungovať, by mal byť zverejnený už v priebehu tohto leta na oficiálnej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Tá totiž bude spravovať celý systém prijímania žiadostí, schvaľovania a udeľovania príspevkov.

 

 

 • Vouchery

3. Zariadenia na OZE

Nielen objem finančných príspevkov sa zmenil, ale aj zariadenia, na ktoré sa budú FP vzťahovať. Od roku 2015 bude možné ušetriť pri nákupe a montáži technológií:

a) na výrobu elektriny z OZE, kam patria:

 1. Fotovoltaické elektrárne
 2. Fotovoltaické elektrárne pre priamu výrobu tepla
 3. Malé turbíny

b) na výrobu tepla z OZE:

 1. Solárne kolektory
 2. Kotly na biomasu
 3. Tepelné čerpadlá
 • 1 príspevok pre elektrický +1 príspevok pre tepelný zdroj

4. Výška dotácie

Konečná výška štátnych príspevkov na nákup obnoviteľných zdrojov taktiež ešte nie je jasná. Predpokladané maximálne výšky voucherov sú:

Solárne panely

1750,- €

Kotol na biomasu

1500,- €

Fotovoltický systém

2550,- €

Tepelné čerpadlá

3700,- €

Podľa oficiálnych zdrojov suma na voucheroch bude určite nižšia ako 50% z celkovej investície. Tá v sebe okrem zdroja zahŕňa návrh technického riešenia, vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávku a montáž všetkých nevyhnutných komponentov ako aj vykonanie revízií a funkčných skúšok.

 

 

5. Kto sa môže tešiť

Pripravovaná finančná podpora sa bude týkať len fyzických osôb – nepodnikateľov – majiteľov nehnuteľnosti .

Príspevok podľa všetkého nebude možné využiť v prípadoch, kedy v mieste inštalácie sídli aj právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

 

 

 • Len domácnosti

 

6. Aktuálny stav

Slovenská inovačná a energetická agentúra v septembri 2015 zverejnila zoznam prvých registrovaných zariadení, na ktoré bude možné dotácie získať. Zoznam momentálne obsahuje viac než 1400 zariadení a ešte stále sa priebežne dopĺňa. V novembri SIEA spustila už aj druhú prípravnú fázu národného projektu Zelená domácnostiam - registrácia zhotoviteľov inštalácií malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

 

 

 

Máte záujem o dotácie? Chcete sa na ne pripraviť?

 

Využite aj VY štátnu pomoc:

 

  Kontaktné údaje

  Vaše meno

  Váš email

  Telefón

  Mám záujem o dotácie na:

  tepelné čerpadlosolárne panelyfotovoltaické panelykotol na biomasu

  Miesto inštalácie

  Ide o:

  novostavbustarší dom

  Vaša správa

  My Vás budeme včas kontaktovať :)