PRAVIDLÁ ODPORÚČANIA NOVÝCH ZÁKAZNÍKOV

  • Pod novým zákazníkom sa rozumie osoba, ktorá s nami podpísala ZMLUVU O DIELO na dodávku a montáž kompletného kúrenia (rozumej podlahové kúrenie/radiátory + zdroj tepla (kotly, tepelné čerpadlá ...)

  • V prípade, že odporúčaný zákazník podpíše Zmluvu o dielo len na časť dodávky, tj. len podlahové kúrenie/radiátory ALEBO zdroj tepla (kotly, tepelné čerpadlo atď), klient, ktorý ho odporúča získava 50% zľavu na servisnú prehliadku.

  • Pod odporúčaním Nového zákazníka (nových zákazníkov) sa rozumie situácia, kedy klient pri podpise zmluvy uvedie meno, na koho odporúčanie nás oslovil.

  • Referenčný program nadobúda platnosť 25.3.2019

  • Odporúčanie nie je možné uplatniť spätne

  • Poukážka na servisnú prehliadku zdarma je vždy platná len do konca nasledujúceho roka, po ktorom nový zákazník podpísal zmluvu.

  • Preventívnu servisnú prehliadku je možné vykonať len raz ročne.