Život bez vody v našich obydliach si dnes už nevie predstaviť asi nikto. Preto každý majiteľ novostavby musí investovať do vodovodu a kanalizácie.

 

Rozvod vody

voda

Vodovod má dve časti, verejnú a domovú. Skladá sa z:

1. vodovodné potrubie – v nehnuteľnosti môže byť vedené v stene, v zemi, v strope, v kanáloch

2. vodovodné prípojky – je na nej namontovaná vodomerná šachta, kde je hlavný uzáver vody, vodomer, spätná klapka a montážna vložka

Vodovodné potrubie môže byť:

– oceľové – tradičný materiál so životnosťou 25 rokov. Postupne sa zanášajú vodným kameňom, čo je možné redukovať prístrojmi na zmäkčenie vody. Majú dobré technologické a mechanické vlastnosti

– liatinové – v domoch sa prakticky nepoužívajú, sú určené len na studenú vodu

– medené – potrubie na vodu je flexibilné a najkvalitnejšie, vhodné najmä na inštaláciu nad alebo pod omietku

– plastové rúry na vodu – čisté, ľahké a rýchle riešenie

– viacvrstvové – plastové s hliníkovou vložkou, ktoré využívajú výhody a redukujú nevýhody oboch materiálov


 

Kanalizácia

Kanalizačné potrubie poznáme:kanalizačné potrubie

– šikmé pripojovacie potrubie – odvádza splašky k odpadovému potrubiu v sklone min. 3%

– odpadové potrubie – zvislá odpadová rúra na odvod odpadu medzi poschodiami

– ležaté potrubia – sú umiesnené pod objektom a vyvádzajú splašky von z nehnuteľnosti

Na rozdiel od vodorovných potrubí, pri kanalizácii sa pracuje s rúrami z liatiny (vyššia odolnosť), plastu (najpoužívanejšie) alebo kameniny (lacné, tvrdé, krehké).

Kde začať?

V prvom rade treba požiadať správu vodární o zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky. K tomu je potrebná žiadosť na špeciálnom formulári a projekčné výkresy. Veľká časť strát v dome je spôsobená zlou izoláciou alebo nesprávnym rozmiestnením vodovodných rozvodov. To je najčastejším dôvodom rekonštrukcií tých starých. Kvalitný projekt navrhuje rozvody, ktoré sú čo najkratšie a najrozumnejšie umiestnené. Vďaka tomu je možné znížiť náklady na teplú vodu a predĺžiť životnosť potrubia. Miesto napojenia stavby na vodovod či kanalizáciu prípojkou určuje vlastník verejného vodovodu, resp. kanalizácie. Po schválení projektu vodárňami dochádza k podpisu zmluvy na základe, ktorej môže dôjsť k samotnej realizácii.


projekt rozvodov

Rozvod plynu

 

K rozvodom vody a kanalizácie zväčša patrí aj rozvod plynu. Takmer každá domácnosť na Slovensku používa plyn. Či už ide o varenie, kúrenie plynom alebo ohrev teplej vody. Ako sa ale dostane do našich obydlí? Slúžia na to rúry, ktoré sú vyrobené buď z ocele alebo polyetylénu. V budove môžu byť použité aj medené alebo viacvrstvové (hlinikoplastové) potrubia.

 

Fázy pripojeniarozvody plynu

K žiadosti o pripojenie plynovej prípojky je potrebné predložiť list vlastníctva k nehnuteľnosti, situáciu s označením nehnuteľnosti, doklad totožnosti a projektovú dokumentáciu. Na základe predloženej žiadosti sa do 30 dní pripraví zmluva o pripojení. Po jej podpísaní a zaplatení poplatku za pripojenie môže dôjst k realizácii výstavby. Stredotlaké prípojky plynu realizujú zmluvní partneri SPP, a. s. Pred pár rokmi cena za prípojku stála cca 300,- eur. Dnes sa za pripojenie priplatí minimálne 1500,- eur v závislosti od vzdialenosti a použitých materiálov. Firiem, ktoré vykonávajú rozvody plynu, je na Slovensku veľa. Pri výbere plynára treba byť opatrní a nezveriť sa hneď prvému, čo zaklope na dvere. Za seriózne firmy hovorí dobre vykonaná práca a teda kladné referencie.

"Najlepším riešením pri takýchto prácach je vybrať si firmu, ktorá pokryje všetky potrebné rozvody. Je to rýchlejšie a určite aj lacnejšie riešenie. Dá sa tak vyhnúť dodatočným neočakávaným výdavkom a zbytočnému predlžovaniu prác."

Často kladené otázky:

 • All
 • voda-kanal-plyn
Na čo sa zamerať pri výbere vodovodných potrubí a kanalizačných rozvodov?

Dôležitá je životnosť materiálu, z ktorých sú vyrobené rúry. Pri materiáloch sa líši aj odolnosť voči korózii a vodnému kameňu, zdravotná a hygienická neškodnosť, spôsob a rýchlosť montáže, pružnosť a flexibilita. Čím užšie rúrky, tým vyššia pevnosť v ťahu a nižšie tlakové straty. Materiál rúr je potrebné vybrať už pri projektovaní rozvodov. Len tak môže byť navrhnutý správny systém, ktorý maximálne využije ich vlastnosti.

Kto platí za vodovodnú, kanalizačnú a plynovú prípojku?

Všetky náklady spojené s nákupom, montážou, údržbou a opravou prípojok hradí vlastník nehnuteľnosti.

Ako hlboko v zemi musia byť umiestnené rozvody?

Vodovodné potrubie musí byť 1,2 - 1,6m pod upraveným terénom a kanalizačné rozvody v hĺbke minimálne 0,90 - 1,20m.

Zaujala Vás táto téma? Máte na nás otázky?

  Vaše meno

  Váš email

  Vaše telefónne číslo

  Miesto realizácie

  Predmet

  S čím Vám pomôžeme?