Kúrenie olejovými kotlami patrí medzi ekologické a energeticky úsporné spôsoby kúrenia. Na Slovensku nie je príliš rozšírené. Inak je to ale v zahraničí. V západných a južných krajinách kúrenie olejom využíva každá tretia domácnosť. Kotly na olej sú tou správnou voľbou na miestach , kde je nedostupný plyn, prípadne dostatok oleja na spálenie.Kotly na olej prinášajú ekologické, bezpečné a úsporné kúrenie. Pri spaľovaní odpadového oleja sa cena kúrenia maximálne zníži.

Kúrenie kotlami na olej je podobné ako plynovými kotlami. Možné ich kombinovať s inými zdrojmi tepla ako napr. solar, tepelné čerpadlo na ohrev vody či krb. V tomto prípade je navyše potrebná zostava zásobníkov. Zásobníky na olej sú na trhu v objemoch od 700 – 1500 litrov. Ceny olejových kotlov sa hýbu už od 900,- eur. Kotly na olej dokážu spaľovať:

 

Ľahký vykurovací olej:

Skratka ELTO, TOEL, TOLEX – kvapalné palivo vyrobené spracovaním ropy. Má trojnásobne vyššiu výhrevnosť než drevo alebo uhlie. Je porovnateľný s plynom. Jeho použitie je však bezpečnejšie. Cena ľahkého vykurovacieho oleja sa odvodzuje od burzových cien ropných produktov.

 

Ťažký vykurovací olej:

Taktiež sa vyrába spracovaním ropy. Často v sebe nesie prísady na zníženie bodu tuhnutia. Získava sa aj regeneráciou odpadových olejov. Podmienkou je obsah polychlorovaných aromatických uhľovodíkov pod 10mg/kg. Patria tu aj všetky typy použitého oleja ako napr. jedlé, minerálne, syntetické aj ropné oleje).

Oleje pre domácnosti dodáva v cisternách viacero firiem. Tie ich dovezú priamo až do domu. Kotol, ktorý je určený na spaľovanie ľahkého vykurovacieho oleja sa nesmie používať aj na spaľovanie toho ťažkého. Ľahký olej je riedky a horák sa v takomto kotli zanesie veľmi rýchlo. K jeho znehodnoteniu tak môže dôjsť už po pár mesiacoch používania.

Výhody

Nevýhody

 • komfortné kúrenie

 • bezpečná a spoľahlivá prevádzka

 • vysoká výhrevnosť paliva

 • možnosť využitia odpadového oleja na kúrenie

 • nízke emisie

 • relatívna nezávislosť

 • nízke náklady na údržbu

 • dlhá životnosť

 • nutnosť nádrže na olej

 • hlučnosť kotla

 • pravidelné čistenie zapaľovacej misky (min. každé dva dni)

Tak ako pri kotloch plynových, aj olejové kotly poznáme nízkoteplotné alebo kondenzačné. Nízkoteplotné kotly majú približne o 15 % – 20% nižšiu účinnosť. To znamená, že na získanie rovnakého množstva tepla oproti kondenzačným kotlom spotrebujú viac paliva. Preto sú dnes už na ústupe. Kondenzačné kotly dokážu využiť teplo zo spalín vypúšťaných cez komín preč. Účinnosť kondenzačných kotlov na olej je dnes takmer 100%. V súčasnosti sa na nových kotloch znižuje údržba kotlov a horákov. 

Zaujala Vás táto téma? Máte na nás otázky?

  Vaše meno

  Váš email

  Vaše telefónne číslo

  Miesto realizácie

  Predmet

  S čím Vám pomôžeme?