servisný technik

Kto si dnes môže dovoliť kupovať drahé veci zakaždým, keď sa niečo pokazí?  Potrebná oprava môže napraviť vzniknutý problém a určite tiež nie je lacná. Ako teda zabrániť vzniku porúch?

Správnym riešením je prevencia. Plynové kotly, tepelné čerpadlá aj solárne panely vyžadujú predpísanú údržbu. Čím mrazivejšia a dlhšia zima, tým zanesenejšia technika. Postupne sa znižuje účinnosť, pri plynových kotloch sa zvyšuje spotreba plynu a produkcia spalín, hrozí prípadné nebezpečenstvo úniku plynu. Servisná prehliadka a kontrola bezpečnosti tieto ťažkosti odstráni. A práve preto je napríklad pri kotloch podstatná revízia kotlov, pri komínoch revízia komínov.

 

Z čoho pozostáva servisná prehliadka?

 

Každá prehliadka sa vykonáva v dvoch častiach:

1.       Vizuálna kontrola

Servisný technik určí o aký kotol sa jedná, skontroluje dokumentáciu, prehliadne kotol.

2.       Kontrola funkčnosti

Úlohou servisného technika je:

 • vyčistenie priestoru horenia, filtra, výmenníka, horáka, lopatiek ventilátora, tepelného bloku a sifónu kondenzátu

 • kotly, ktoré sú staršie ako 2 roky, vypustenie vykurovacej vody

 • dopustiť vodu do systému, ak je to potrebné

 • doplnenie tlaku v expanznej nádobe

 • kontrola elektród, prípadne ich výmena

 • prehliadka regulácie vykurovania

Pre kompletné dokončenie je potrebné vyhotovenie správy o kontrole kotla. Niekedy technici vezmú peniaze, kotol len prezrú a dajú pečiatku. Kvalitná kontrola obsahuje všetky vyššie spomenuté práce a trvá približne 2 až 4 hodiny. Poriadne prehliadky netreba podceňovať. Môže sa to neskôr vypomstiť. V oblasti služieb ponúkame uvedenie kotla do prevádzky, kvalitný servis, prehliadky, čistenie kotlov a čistenie komínov.

Pri kúpe nového kotla je zas potrebné uvedenie do prevádzky. Je to podmienkou pre uplatnenie si záručných podmienok u výrobcu kotla. Vykonáva ho autorizovaný technik. Jeho úlohou je:

Pri kúpe nového kotla je zas potrebné uvedenie do prevádzky. Je to podmienkou pre uplatnenie si záručných podmienok u výrobcu kotla. Vykonáva ho autorizovaný technik. Jeho úlohou je:

 • nastavenie pretlaku expanznej nádoby

 • otvoriť ventily a kohút studenej vody

 • odvzdušniť vykurovacie teleso

 • sústavu naplniť na tlak 1-2 bar

 • vyskúšať zapnutie a vypnutie

 • skontrolovať tlak plynu

 • nastaviť reguláciu vykurovania

 • individuálne nastavenia

 • vykonať zaškolenie

 • vyplniť protokol uvedenia do prevádzky

Pre našich zákazníkov ponúkame flexibilný a rýchly servis:

 • uvedenie kotla do prevádzky

 • servis kotlov a kotolní

 • revízia kotlov a čistenie kotlov

 • kontrola a revízia komínov, čistenie komínov

 • revízia a skúška kotla, tlakovej nádoby, komína

Cenník servisných výkonov nájdete tu:

Cenník servisných výkonov platný od 17.06.2019

 

 

Zaujala Vás táto téma? Máte na nás otázky?

Vaše meno

Váš email

Vaše telefónne číslo

Miesto realizácie

Predmet

S čím Vám pomôžeme?