servisný technik

Kto si dnes môže dovoliť kupovať drahé veci zakaždým, keď sa niečo pokazí?  Potrebná oprava môže napraviť vzniknutý problém a určite tiež nie je lacná. Ako teda zabrániť vzniku porúch?

Správnym riešením je prevencia. Plynové kotly, tepelné čerpadlá či solárne panely vyžadujú predpísanú údržbu. Čím mrazivejšia a dlhšia zima, tým zanesenejšia technika. Postupne sa znižuje účinnosť, pri plynových kotloch sa zvyšuje spotreba plynu a produkcia spalín, hrozí prípadné nebezpečenstvo úniku plynu. Pri tepelných čerpadlách sa zase môže zvýšiť spotreba elektrickej energie. Servisná prehliadka a kontrola bezpečnosti tieto ťažkosti odstráni.

 

Z čoho pozostáva servisná prehliadka?

 

Každá prehliadka sa vykonáva v dvoch častiach:

1.       Vizuálna kontrola

2.       Kontrola funkčnosti

Servisná prehliadka plynového kotla obsahuje:

 • vyčistenie priestoru horenia, filtra, výmenníka, horáka, lopatiek ventilátora, tepelného bloku a sifónu kondenzátu

 • kotly, ktoré sú staršie ako 2 roky, vypustenie vykurovacej vody

 • dopustiť vodu do systému, ak je to potrebné

 • doplnenie tlaku v expanznej nádobe

 • kontrola elektród, prípadne ich výmena

 • prehliadka regulácie vykurovania

Servisná prehliadka tepelného čerpadla obsahuje:

 • čistenie filtrov, kontrola priechodnosti výmenníkov

 • kontrola chladiaceho okruhu

 • kontrola regulácie

 • kontrola bezpečnostných prvkov

 • kontrola funkcií a stavu ovládacích prvkov

 • kontrola tlaku, množstva a kvality vody v systéme

 • kontrola expanzných nádrží

 • kontrola napätia na vonkajšej a vnútornej jednotke

 • kontrola funkčnosti špirál

 • kontrola funkčnosti trojcestného ventilu

 • kontrola funkčnosti obehového čerpadla

 • kontrola kapotáže

 • kontrola telesa výparníka

Servisná prehliadka elektrokotla obsahuje:

 • kontrola elektroinštalácie, dotiahnutie silových vodičov (vykurovacie špirály, stykače, svorkovnice) a kontrola plošných spojov na nožoch

 • demontáž motorovej časti obehového čerpadla, vyčistinie trecích plôch statora a rotora, vyčistenie odvzdušňovacieho ventilu

 • kontrola tesnosti spojov na rúrkach vykurovacej vody a telesách

 • kontrola, prípadne doplnenie tlaku v expanznej nádobe

 • kontrola funkcie havarijného termostatu

Pre kompletné dokončenie je potrebné vyhotovenie správy o kontrole zariadenia. Niekedy technici vezmú peniaze, zariadenie len prezrú a dajú pečiatku. Kvalitná kontrola obsahuje všetky vyššie spomenuté práce. Poriadne prehliadky netreba podceňovať. Môže sa to neskôr vypomstiť.

Pre našich zákazníkov ponúkame flexibilný a rýchly servis:

 • servisné prehliadky plynových kotlov, kotlov na tuhé palivo, elektrokotlov, gamatiek, tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov, fotovoltických panelov, klimatizácií

 • servis systému radiátorového a podlahového vykurovania

 • servisné zásahy na vykurovacom systéme

Cenník servisných výkonov nájdete tu:

Cenník servisných výkonov platný od 14.02.2022

V rámci nášho vernostného programu môžu naši klienti každý rok ušetriť a dostať preventívnu servisnú prehliadku zadarmo. Viac o programe sa dočítate na stránke "Šanca získať servisnú prehliadku ZDARMA"

Zaujala Vás táto téma? Máte na nás otázky?

  Vaše meno

  Váš email

  Vaše telefónne číslo

  Miesto realizácie

  Predmet

  S čím Vám pomôžeme?