Efektívne vykurovacie systémy pre inštitúcie

 

Ponúkame vysoko kvalitné a profesionálne služby, ktorých základom je šetrenie investičných a prevádzkových nákladov. Efektívna prevádzka kotolní je pre nás kľúčová. Realizujeme unikátne rekonštrukcie kotolní aj bez odstávok.

Naši pracovníci pôsobia na slovenskomtechnik trhu od roku 1995, odkedy nadobudli neoceniteľné skúsenosti v odbore kúrenia a zdravotechniky. Navrhujeme a realizujeme montáže rýchlo a v najlepšom pomere ceny a úžitku. Naši spokojní partneri oceňujú predovšetkým spoľahlivosť, vysokú kompetentnosť, odbornosť ako aj ústretovosť a kreativitu nášho tímu pri tvorbe inovatívnych technických riešení.

Logistika procesov je u nás na vysokej úrovni a rekonštrukcie tepelných zdrojov realizujeme vždy v presne dohodnutom termíne. Mnohé rekonštrukčné práce je možné vykonávať bez odstávok, prípadne v nočných hodinách.

Realizáciou mnohých projektov sme nadobudli bohaté skúsenosti. Výsledkom ich použitia je efektívna výroba a distribúcia tepla a zamedzenie vzniku tepelných strát. Zameriavame sa na projektovanie, inžiniering a montáž navrhovaných riešení s dôrazom na čo najrýchlejšiu návratnosť investícií. Návratnosť riešení sa vyčísľuje ešte pred samotnou realizáciou. Po ich montáži sú finančné prevádzkové úspory zjavné.

Ponuka služieb pre inštitúcie:

Úspora tepla

 • štúdie energetickej efektívnosti

 • energetický manažment v oblasti tepelného hospodárstva

 • energetické poradenstvo - efektívne vykurovanie

 • úsporné vykurovanie

 • energetický audit, správa vykurovacích sústav a energetický manažment

Rekonštrukcie

 • rekonštrukcie kotolní plynových, na tuhé palivo, biomasu

 • komplexná údržba a oprava kotolní

 • rekonštrukcie výmenníkov tepla

 • rekonštrukcie a výmeny rozvodov pre distribúciu tepla

Revízie a skúšky

 • revízie komínov

 • revízie kotlov, revízia plynových kotlov

 • revízia plynových zariadení

Ostatné

 • Projektovanie a montáž riadiacich systémov budov

 • projektovanie tepelných zdrojov a tepelných sústav

 • alternatívne zdroje tepla

 • kogeneračná jednotka

 • technická pomoc a služby podľa požiadavky

Zaujala Vás táto téma? Máte na nás otázky?

  Vaše meno

  Váš email

  Vaše telefónne číslo

  Miesto realizácie

  Predmet

  S čím Vám pomôžeme?