Plynový kotol Vitodens 222-F
Až 94% Slovákov využíva v domácnostiach zemný plyn. Je to bezpečné, spoľahlivé, hospodárne a dostupné palivo. Jeho prevádzka je čistá a komfortná. Vďaka tomu sa o ňom hovorí ako o palive budúcnosti.

Plynové kotly

delíme na:

1. klasické

2. nízkoteplotné plynové kotly

3. kondenzačné plynové kotly

 

Ide o tri generácie kotlov. V súčasnosti klasické modely nahrádzajú kondenzačné kotly. Tie predstavujú ekonomicky a ekologicky výhodnejšiu alternatívu.

 

Plynový kotol Viessmann Vitodens 222-F

Princíp kondenzácie

 

Nízkoteplotné plynové kotly odvádzajú spaliny cez komín. Pri kondenzačných kotloch sa spaliny dodatočne využívajú na dohriatie ochladenej vody v systéme a prihrievajú ju. Keďže spaliny obsahujú vysoké % vodnej pary, pri ich ochladzovaní dochádza ku kondenzácii a uvoľneniu kondenzačného tepla. Kondenzačné kotly sú o niečo drahšie, ale omnoho úspornejšie. Pri ich prevádzke sa zvýši využitie tepla o 15 až 33% a zníži sa spotreba plynu až o pätinu. Kondenzačný kotol musí byť odborníkom správne navrhnutý pre vykurovací systém. Predpokladaná návratnosť pri porovnaní kúpy s klasickými kotlami je neuveriteľných 1,5 roka. Nové typy plynových kotlov oproti klasickým majú v sebe reguláciu výkonu. Vďaka tomu dokážu modulovať výkon. Šetria nielen peniaze, ale aj zariadenie.

Výhody

Nevýhody

 • cena

 • návratnosť investície

 • čistá a pohodlná prevádzka

 • nepotrebnosť skladovacích priestorov

 • kompaktné rozmery

 • tichá prevádzka

 • vysoká účinnosť

 • ekologická šetrnosť pri kondenzačných kotloch

 • stále nové technológie zvyšujúce kvalitu

 • investícia do plynovej prípojky pri nových stavbách

 • nutnosť pravidelných revíznych prehliadok

 • vyššie prevádzkové náklady ako majú kotly na tuhé palivá

Dôležité

Nesprávne navrhnutý plynový kotol “takzvaným odborníkom” sa môže zničiť už po dvoch rokoch prevádzky bez zavinenia výrobcu. Obracajte sa vždy na profesionálne firmy a projektantov.

Často kladené otázky:

 • All
 • plynove-kotly
Aká je skutočná účinnosť plynových kotlov?

Účinnosť nízkoteplotných kotlov sa pohybuje okolo 90%, pri kondenzačných je to až 97-98%. Ak vychádzame z hodnoty výhrevnosti, tieto hodnoty môžu dosiahnuť až teoretických 108%.

Podľa čoho vybrať správny kotol?

Pri výbere kotla treba zohľadniť vykurovaciu plochu priestoru, jej veľkosť a tepelno-izolačné vlastnosti, vaše požiadavky na čas a ohrev vody a samozrejme materiál použitý v technike. Ide o nákladnú investíciu, ktorá sa robí spravidla na 15-20 rokov. Preto sa odporúča obrátiť sa s Vašimi požiadavkami na odborníkov.

Aká je životnosť?

Životnosť plynových kotlov je cca 15 rokov. Pričom treba zohľadniť po tomto období nižšiu účinnosť, opotrebovanie a horšiu ekonomiku prevádzky.

Posledny kotol mi nevydržal ani 7 rokov!

Príčin tohto stavu je viacero. - Kotol nebol navrhnutý odborníkom - mal nesprávnu konštrukciu alebo výkon - Zanedbaný servis - Kotol bol nesprávne prevádzkovaný - veľa spínacích cyklov, technicky zlé napojenie na vykurovací systém

Zaujala Vás táto téma? Máte na nás otázky?

  Vaše meno

  Váš email

  Vaše telefónne číslo

  Miesto realizácie

  Predmet

  S čím Vám pomôžeme?