Vhodné: najmä pre novostavby

Investícia do technológie: od 9000,- eur

Stavebné úpravy: cca 4000,- eur

 

Tepelné čerpadlá zem voda sú veľmi obľúbené najmä v Rakúsku a Nemecku. U nás aj napriek svojim pozitívam sú stále v úzadí. Dôvod je jednoduchý. Vyššia cena investície. Ide však o najstabilnešie tepelné čerpadlo. Aj napriek treskúcej zime má 10 metrov pod povrchom pôda cca 10°C. Zem totiž dokáže skvele akumulovať teplo zo slnka.

Existujú 2 spôsoby ako získať túto energiu a použiť ju na kúrenie a teplú vodu:

 

Zemný hĺbkový vrt

Spravidla sa počíta na 1kW výkonu tepelného čerpadla približne 12 až 18 metrov hĺbky. Pri bežných rodinných domoch je teda potrebný vrt hlboký min 90 a viac metrov. Výhodou je použitie aj v malých záhradkách. Táto variácia je vhodná ako pre súkromné menšie i väčšie rodinné domy, tak aj pre priemyselné budovy. Podmienkou je oznamovacia povinnosť Banskému úradu a povolenie.

Plošné kolektory

Plošné zemné kolektory predstavujú sieť rúrok, ktoré sú umiestnené v nezamŕzajúcej hĺbke 1 – 1,5 metra. Dĺžka rúr závisí od výkonu, pohybuje sa medzi 250 – 400 metrami. Pre tento typ tepelného čerpadla je ideálne ak má pôda vysoký podiel vody. Vtedy sa z nej získa podstatne viac energie. Ide o lacnejšiu variantu, no taktiež s o niečo nižšou účinnosťou.

Ako to funguje

V rúrkach v zemi koluje zmes nemrznúcej látky spolu s vodou. Tá sa v pôde zohreje a vo vonkajšej jednotke tepelného čerpadla túto teplotu odovzdá vo výparníku chladivu. Chladivo má nízky bod varu, takže sa rýchlo zmení na plyn. Následne sú tieto pary v kompresore stlačené. Ich teplota sa týmto procesom maximálne zvýši. Získané teplo sa odovzdá vykurovaciemu systému v dome.

Výhody

Nevýhody

  • stabilný výkon

  • nízke prevádzkové náklady

  • vyšší vykurovací faktor

  • nezávislosť od cien fosílnych palív

  • rozsiahle stavebné úpravy

  • pri plošných kolektoroch - potreba väčšieho pozemku a spomalená vegetácia

  • vyššia investícia

Tepelné čerpadlá sú ekologické tepelné zdroje, ktoré zabezpečujú lacné kúrenie. Sú ideálne pre ľudí, ktorí majú radi kvalitu a neboja si za ňu zaplatiť. Správnym návrhom a inštaláciou užívatelia získajú komfortné kúrenie nezávislé od cien fosílnych palív. Tepelným čerpadlám holdujú najmä majitelia domov vo vyspelých krajinách akými sú Švédsko a Fínsko. U našich českých susedov sa dnes montujú v každom desiatom dome. A ako je to u nás? V tomto ešte máme čo doháňať…

Zaujala Vás táto téma? Máte na nás otázky?

Vaše meno

Váš email

Vaše telefónne číslo

Miesto realizácie

Predmet

S čím Vám pomôžeme?