Tepelné čerpadlá voda voda zaručujú lacné a pohodlné kúrenie

Tepelné čerpadlo voda voda získava tepelnú energiu z podzemných vôd. V hĺbke 20 metrov pod povrchom má voda konštantnú teplotu medzi 7 až 12 °C. Vďaka tomu je toto médium vhodné použiť na kúrenie a ohrev teplej vody aj počas zimy.

Vodné tepelné čerpadlá dominujú trvalo svojou účinnosťou. Ich vykurovací faktor (COP) dosahuje hodnotu 4,5 pri W10/W35. V porovnaní so zemnými tepelnými čerpadlami sú účinnejšie až o 20%. Oproti vzduchovým čerpadlám je to ešte viac.  Keďže voda aj počas chladných zím má stabilnú teplotu, výkon tak nie je závislý od počasia. Vo vykurovacom systéme sa čerpadlá voda voda zvyknú používať len ako jediný tepelný zdroj.

“Podzemnú vodu ako zdroj pre tepelné čerpadlo je možné použiť len po získaní povolenia odboru životného prostredia na základe hydrogeologického posudku.”

Podmienky:

Mať studňu na pozemku ešte nestačí. Aby bolo možné tepelné čerpadlo voda voda použiť a inštalovať, je potrebné, aby boli dodržané tieto podmienky:

Dve studne

- vzdialené minimálne 10m od seba

  1. zdroj - min. 20 metrov hlboká studňa
  2. vsakovanie - vrt alebo povrchová diera o priemere 1mx1mx1m vysypaná pieskovcom

Dostatok podzemných vôd

- potrebný hydrogeologický posudok, vodoprávne povolenie, povolenie na odber podzemnej vody a kolaudačné rozhodnutie

Zabezpečená cirkulácia týchto vôd

- min. 0,5l - 0,9l/s pre bežný rodinný dom (závisí od výkonu čerpadla)

Výhody

Nevýhody

  • stabilný výkon

  • nízke náklady na kúrenie

  • vysoký vykurovací faktor

  • možnosť chladenia

  • náročné na údržbu

  • povolenie Odboru životného prostredia

  • pri znížení výdatnosti vodného zdroja sa tepelné čerpadlo stáva nepoužiteľným

V prípade, že je k dispozícii pozemok s výdatným vodným zdrojom, tepelné čerpadlo voda voda tak môže byť skvelým riešením ako získať lacné a komfortné kúrenie v rodinnom dome. Účinnosť čerpadla voda voda sa maximalizuje napojením na nízkoteplotný vykurovací systém. Preto sa odporúča kombinácia práve s podlahovým vykurovaním.

Pred kúpou tepelného čerpadla voda voda je potrebné vykonať 2 týždňovú  testovaciu fázu. V nej sa odhalí, či vodné zdroje sú dostatočné a vhodné pre prevádzku čerpadla. Ak výsledky nie sú priaznivé, investícia do vodného čerpadla je tak nevhodná. Vtedy sa odporúča zvážiť iné tepelné médium (vzduch, prípadne zem).

Zaujala Vás táto téma? Máte na nás otázky?

Vaše meno

Váš email

Vaše telefónne číslo

Miesto realizácie

Predmet

S čím Vám pomôžeme?