Nové rodinné domy podľa Európskych noriem. Ako dosiahnuť energetickú triedu A1?

Nie je žiadnou novinkou, že si  Európska únia už niekoľko rokov kladie za cieľ zníženie emisií a skleníkových plynov v členských štátoch únie. Tieto opatrenia majú dopady na každého z nás. Na čiernej listine sa už preto ocitli vysávače so silnými výkonmi či klasické žiarovky. Podobný osud s najväčšou pravdepodobnosťou stihnú ďalšie obľúbené elektrospotrebiče. Rýchlovarné kanvice, hriankovače či fény budú pre nás zrejme čoskoro už len minulosťou. Striktné regulácie sa týkajú nielen výrobkov bežnej spotreby.  Tieto opatrenia totižto predstavujú len časť implementácie cieľov v oblasti energetickej efektívnosti.

 

Položkou číslo jedna v spotrebe energií je oblasť vykurovania a chladenia. S cieľom znížiť negatívny trend nárastu spotreby energií vydal Európsky parlament  Smernicu 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov. O rok neskôr vydal Delegované nariadenie Komisie EÚ č. 244/2012, ktorými doplnili smernicu a následne boli začlenené aj do slovenskej legislatívy. Šlo o novely zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Cieľom opatrení je optimalizovať vnútorné prostredie v budovách, tým zredukovať spotrebu energií do roku 2020 minimálne o 20%, znížiť emisie oxidu uhličitého, spotrebu fosílnych palív a naopak zvýšiť podiel obnoviteľných energií.

 

Zákon určuje:

  1. jednotnú metodiku výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti budovy
  2. určenie a uplatňovanie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov, existujúcich budov pri ich významnej obnove, stavebných konštrukcií a prvkov tvoriacich ich časť, ktoré oddeľujú vnútorné prostredie budov od vonkajšieho prostredia a technických systémov vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia a osvetlenia budov a ich kombinácie
  3. povinnú energetickú certifikáciu budov a systém kontroly energetických certifikátov
  4. národné plány zamerané na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie

 

Presné znenie Zákona č. 555/2005 Z. z. nájdete aj na stránke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/555/20160101.html

 

Zákon sa vykonáva vyhláškou č. 364/2012 Z.z., (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-364). Tá zatrieďuje budovy do energetických tried. Celkovo rozlišuje 8 tried, pričom budovy v triede „G“ majú najvyššiu spotrebu energií. Horná hranica energetickej triedy „A0“ pre globálny ukazovateľ je pre budovy s takmer nulovou potrebou energie.

 

 

 

Primárna energia:

Globálny ukazovateľ energie; množstvo energie, ktorá sa musí spotrebovať, aby sme získali potrebnú “dodanú energiu” zo systému. Zohľadňuje typ použitého zdroja tepla, druh paliva, využitie obnoviteľných zdrojov energie

Potreba primárnej energie pre splnenie energetickej triedy A1= 55-108 kWh/(m² .a) pre rodinné domy so stavebným povolením od 1.1.2016 je povinná.

 

Kvalitná tepelná izolácia obalu budovy je základom, ale nie zábezpekou dostatočného technického návrhu na splnenie primárnej energie.

Primárnu energiu vieme ovplyvniť vhodne zvoleným zdrojom tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody. Najoptimálnejšie s využitím obnoviteľných zdrojov energie, ktorým sa môže dosiahnuť jej zníženie vo veľmi veľkej miere . Samotná spotreba energie sa vypočíta na základe potreby tepelnej energie v budove po odpočítaní tepelnej energie potrebnej na vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody z obnoviteľných zdrojov v budove alebo v jej blízkosti.

To znamená, že dva úplne identické rodinné domy, ktoré stoja vedľa seba a sú postavené z rovnakých materiálov, sa môžu ocitnúť v dvoch rozličných energetických triedach. Ako je to možné? Rodinný dom č. 1 vďaka obnoviteľnému zdroju energie dosiahol certifikát „A1“, pričom novostavba rodinného domu č. 2 s tradičným zdrojom získa len certifikát „B“.

 

Do konca roka 2015 platila minimálna požiadavka na energetickú hospodárnosť horná hranica triedy „B“ pre globálny ukazovateľ. Až do  31.12.2020 je minimálna požiadavka na budovy už trieda „A1“ a po tomto dátume budú realitou už len novostavby s energetickou triedou globálneho ukazovateľa „A0“.

 

 

 

Tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, solárne či fotovoltické panely sú teda technológiou, ktorá môže pomôcť splniť požiadavky technických podmienok, ktoré musia spĺňať budovy po roku 2020.

 

Slovenská republika spolu s podporou Európskej únie pripravila národný projekt financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Projekt je súčasťou stratégie Európskej únie na podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

„Zelená domácnostiam“ predstavuje len prvú etapu podpory zameranej na nákup a inštaláciu malých obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch s rozpočtom 45 miliónov EUR. V celkovom balíčku je vyčlenených až 115miliónov eur z európskych a štátnych zdrojov. Slovenské domácnosti si tak môžu vďaka projektu Zelená domácnostiam prilepšiť až o 3700eur. Viac o projekte na www.zelenedotacie.sk.

 

Vzhľadom na to, že obnoviteľné zdroje energie sú častokrát finančne náročnejšie než je to pri klasických zdrojoch, štátne dotácie výrazne dopomohli k ich dostupnosti. Predaj solárnych panelov, fotovoltiky, kotlov na biomasu, ale najmä tepelných čerpadiel každým rokom rastie. Vo väčšine prípadov novostavieb rodinných domov sú voľbou číslo jedna. Dôkazom sú aj naše referencie dodávky a montáže kúrenia, ktoré nájdete na našom facebook profile 🙂

 

 

SHARE

Leave a reply

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.